امروز شنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۶

» مشاوره و راهنمایی

گروه دو وب با توجه به اهمیت دادن به کاربران و مشتریان خود بخشی را برای مبتدی ها و کسانی که می خواهند برای انتخاب خود تحقیق کنند و بهترین را انتخاب کنند ، بخشی را با عنوان مشاوره ایجاد کرده است .

شما کاربران و مشتریان عزیز می توانید سوال ها و مشکلات قبل از خرید خود را را از این بخش مطرح کنید و در اولین فرصت مسئولین دو وب به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

 


Enter your mobile number we will send verification code to

 
Please enter your verification code.